krioterapia

Defibrylator

 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED (ang. Automated External Defibrillator) jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji (defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii).

AED może być używany przez osoby posiadające wykształcenie medyczne, jak również przez osoby, które takiego wykształcenia nie posiadają, ale odbyły odpowiednie szkolenie z pierwszej pomocy np. BLS + AED, czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna.

Po licznych badaniach stwierdzono, że wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta w niektórych przypadkach nawet do 75%.

Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia jest migotanie komór ( ang. Ventricular Fibrilation VF) jest to zaburzenie rytmu serca, polegające na szybkiej i nieskoordynowanej pracy serca, które jeśli nie zostanie szybko przerwane prowadzi do śmierci.

AED po uruchomieniu wykorzystuje komunikaty głosowe oraz rysunki w celu instruowania ratownika podczas reanimacji, która składa się z resuscytacji krążeniowo oddechowej i defibrylacji. Kiedy AED wykryje rytm serca wskazany do defibrylacji ładuje się i wydaje ostrzeżenie „ nie dotykaj pacjenta, naciśnij przycisk defibrylacji” po wysłuchaniu tego komunikatu ratownik naciska przycisk defibrylacji.

Następnie AED wydaje polecenie wykonania reanimacji przez okres dwóch minut, po czym urządzenie wykonuje ponowną analizę rytmu serca.

Dodatkowe wyposażenie defibrylatora to:

nożyczki – służą do rozcinania ubrania

maska ochronna – potrzebna do sztucznego oddychania

ręcznik – do wytarcia mokrej klatki piersiowej

żyletka – do wygolenia owłosionej klatki piersiowej

Nowoczesne defibrylatory wydają sygnały dźwiękowe ułatwiające ratownikom utrzymanie odpowiedniego tempa ucisków klatki piersiowej, które według standardów wynoszą 120 uciśnięć na minutę.

W przypadku przeprowadzenia defibrylacji z wykorzystaniem AED na schemat postępowania składają się:

- włączenie defibrylatora (do czasu jego użycia przeprowadza się resuscytację krążeniowo-oddechową),

- podłączenie kabla i naklejenie elektrod na klatkę piersiową poszkodowanego (jeżeli poszkodowane jest dziecko, należy użyć elektrod pediatrycznych). Jedna elektroda powinna znaleźć się po prawej stronie mostka poniżej obojczyka, a druga po lewej stronie klatki piersiowej w linii środkowo-pachowej,

- działanie według komend głosowych wydawanych przez urządzenie.

 
 
 • 08
 • 07
 • 06
 • 05
 • 04
 • 03
 • 02
 • 01
 • 19
 • 18
 • 16
 • 15
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 08