CENNIK USŁUG REHABILITACYJNYCH

Lp. ZABIEGI CENA
I KINEZYTERAPIA
Ćwiczenia Bierne 40zł / 30min
Ćwiczenia Czynno-Bierne 40zł / 30min
Ćwiczenia Samowspomagane 15zł / 20min
Ćwiczenia Czynne Wolne 20zł / 20min
Ćwiczenia Czynne w Odciążeniu 20zł / 30min
Ćwiczenia Wad Postawy - Skoliozy 60zł / 45min (15min Lampa sollux + 30 min ćwiczenia z terapeutą)
II FIZYKOTERAPIA
Fala uderzeniowa* 35zł wg programu

* Pakiet 10 wizyt jednego zabiegu*, (w przypadku fali uderzeniowej 6 wizyt) płatnych z góry, obejmuje rabat 20%.

* Pakiet 10 wizyt dwóch lub więcej zabiegów*, płatnych z góry, obejmuje rabat 30%.

Laser wysokoenergetyczny* 25zł wg programu
Salus Talent* 40zł / 15-20min
Terapia radiofalowa ukierunkowana* 40zł / 15-30min
  Masaż wirowy kończyn górnych 10zł
  Masaż wirowy kończyn dolnych 15zł
  Pole magnetyczne 10zł
  Diatermia krótkofalowa 10zł
Ultradźwięki 8zł wg programu
KRIOKOMORA 40zł
Krioterapia 12zł zabieg
Lampa Sollux 6zł / 15min
Prądy TENS 7zł / 15min
Prądy Elektrostymulacja 7zł / 15min
Prądy Jonoforeza 7zł / 15min
Prądy Galwanizacja 7zł / 15min
Prądy Interferencja 7zł / 15min
Prądy Traberta 7zł / 15min
Prądy Diadynamik 7zł / 15min
Prądy Kotza 7zł / 15min
III MASAŻ
Masaż klasyczny 20min 30zł / 20min
Masaż klasyczny 40min 60zł / 40min
Masaż Tkanek Głębokich 30min 60zł / 30min
Masaż Wibracyjny – Aquavibron 10 min 10zł / 10min
Łóżko masujące 40min* 30zł / 40min *Wchodzi w skład pakietu
Masaż Pneumatyczny BOA 20zł zabieg
IV INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM
Kinesiology Taping 25zł / 1 aplikacja
Metoda PNF 100zł / 60min
Metoda McKenzie 100zł / 60min
Terapia Manualna wg koncepcji Ackermana 100zł / 60min
Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjenta 100zł / 60min
Terapia Manualna wg koncepcji Mulligana 100zł / 60min
Koncepcja Terapii Obrzękowej 100zł / 60min

CENNIK USŁUG REHABILITACYJNYCH

Lp. ZABIEGI CENA
I KINEZYTERAPIA
Ćwiczenia Bierne 40zł / 30min
Ćwiczenia Czynno-Bierne 40zł / 30min
Ćwiczenia Samowspomagane 15zł / 20min
Ćwiczenia Czynne Wolne 20zł / 20min
Ćwiczenia Czynne w Odciążeniu 20zł / 30min
Ćwiczenia Wad Postawy - Skoliozy 60zł / 45min (15min Lampa sollux + 30 min ćwiczenia z terapeutą)
II FIZYKOTERAPIA
Fala uderzeniowa* 35zł wg programu

* Pakiet 10 wizyt jednego zabiegu*, (w przypadku fali uderzeniowej 6 wizyt) płatnych z góry, obejmuje rabat 20%.

* Pakiet 10 wizyt dwóch lub więcej zabiegów*, płatnych z góry, obejmuje rabat 30%.

Laser wysokoenergetyczny* 25zł wg programu
Salus Talent* 40zł / 15-20min
Terapia radiofalowa ukierunkowana* 40zł / 15-30min
  Masaż wirowy kończyn górnychxxx 10zł
  Masaż wirowy kończyn dolnych 15zł
  Pole magnetyczne 10zł
  Diatermia krótkofalowa 10zł
Ultradźwięki 8zł wg programu
  KRIOKOMORA 40zł
Krioterapia 12zł zabieg
Lampa Sollux 6zł / 15min
Prądy TENS 7zł / 15min
Prądy Elektrostymulacja 7zł / 15min
Prądy Jonoforeza 7zł / 15min
Prądy Galwanizacja 7zł / 15min
Prądy Interferencja 7zł / 15min
Prądy Traberta 7zł / 15min
Prądy Diadynamik 7zł / 15min
Prądy Kotza 7zł / 15min
III MASAŻ
Masaż klasyczny 20min 30zł / 20min
Masaż klasyczny 40min 60zł / 40min
Masaż Tkanek Głębokich 30min 60zł / 30min
Masaż Wibracyjny – Aquavibron 10 min 10zł / 10min
Łóżko masujące 40min* 30zł / 40min *Wchodzi w skład pakietu
  Masaż pneumatyczny BOA 20zł zabieg
IV INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM
Kinesiology Taping 25zł / 1 aplikacja
Metoda PNF 100zł / 60min
Metoda McKenzie 100zł / 60min
Terapia Manualna wg koncepcji Ackermana 100zł / 60min
Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjenta 100zł / 60min
Terapia Manualna wg koncepcji Mulligana 100zł / 60min
Koncepcja Terapii Obrzękowej 100zł / 60min

 CENNIK USŁUG REHABILITACYJNYCH

Lp. ZABIEGI CENA
I KINEZYTERAPIA
  Ćwiczenia Bierne 40zł / 30min
  Ćwiczenia Czynno-Bierne 40zł / 30min
  Ćwiczenia Samowspomagane 15zł / 20min
  Ćwiczenia Czynne Wolne 20zł / 20min
  Ćwiczenia Czynne w Odciążeniu 20zł / 30min
  Ćwiczenia Wad Postawy - Skoliozy 60zł / 45min (15min Lampa sollux + 30 min ćwiczenia z terapeutą)
II FIZYKOTERAPIA
  Fala uderzeniowa* 35zł wg programu

* Pakiet 10 wizyt jednego zabiegu*, (w przypadku fali uderzeniowej 6 wizyt) płatnych z góry, obejmuje rabat 20%.

* Pakiet 10 wizyt dwóch lub więcej zabiegów*, płatnych z góry, obejmuje rabat 30%.

  Laser wysokoenergetyczny* 25zł wg programu
  Salus Talent* 40zł / 15-20min
  Terapia radiofalowa ukierunkowana* 40zł / 15-30min
  Masaż wirowy kończyn górnych 10zł
  Masaż wirowy kończyn dolnych 15zł
  Pole magnetyczne 10zł
  Diatermia krótkofalowa 10zł
  Ultradźwięki 8zł wg programu
  KRIOKOMORA 40zł
  Krioterapia 12zł zabieg
  Lampa Sollux 6zł / 15min
  Prądy TENS 7zł / 15min
  Prądy Elektrostymulacja 7zł / 15min
  Prądy Jonoforeza 7zł / 15min
  Prądy Galwanizacja 7zł / 15min
  Prądy Interferencja 7zł / 15min
  Prądy Traberta 7zł / 15min
  Prądy Diadynamik 7zł / 15min
  Prądy Kotza 7zł / 15min
III MASAŻ
  Masaż klasyczny 20min 30zł / 20min
  Masaż klasyczny 40min 60zł / 40min
  Masaż Tkanek Głębokich 30min 60zł / 30min
  Masaż Wibracyjny – Aquavibron 10 min 10zł / 10min
  Łóżko masujące 40min* 30zł / 40min *Wchodzi w skład pakietu
  Masaż pneumatyczny BOA 20zł zabieg
IV INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM
  Kinesiology Taping 25zł / 1 aplikacja
  Metoda PNF 100zł / 60min
  Metoda McKenzie 100zł / 60min
  Terapia Manualna wg koncepcji Ackermana 100zł / 60min
  Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjenta 100zł / 60min
  Terapia Manualna wg koncepcji Mulligana 100zł / 60min
  Koncepcja Terapii Obrzękowej 100zł / 60min