Pacjenci zadeklarowani do Naszej Przychodni mogą korzystać z badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

 

badaniaNFZ

* badania RTG można wykonać w SPZOZ Przedbórz, ul. Częstochowska 25 lub w Pracowni RTG Końskie, ul. Strażacka 20/2