LEK. MED. - JANUSZ STĘPIEŃ
PRZYJMUJE W KAŻDĄ TRZECIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA OD GODZ 15:00

Specjalista chirurgii naczyniowej

Specjalista angiologii

Specjalista chirurgii ogólnej

Ordynator Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyń i Angiologii

 

Zajmuje się leczeniem m.in.:
- chorób tętnic i żył (aorty, tętnic biodrowych, tętnic udowych, tętnic goleni, a także tętnic szyjnych) z wyłączeniem naczyń serca i mózgu
- tętniak aorty, rozwarstwienie aorty,
- stenoza tętnic szyjnych,
- przewlekłe niedokrwienie kończyn, ostre niedokrwienie kończyn
- zakrzepica żył proksymalnych
- rekonstrukcje naczyniowe (pomosty, by-passy)
- chirurgia wewnątrznaczyniowa (chirurgia endowaskularna), czyli miniinwazyjna przy użyciu cewników naczyniowych.